Podstawowe informacje

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach jest ośrodkiem służby krwi przeznaczonym do pobierania krwi od uprzednio zakwalifikowanych krwiodawców, oddzielania składników krwi oraz zaopatrywania w nie w ciągu całej doby szpitali własnego terenu, a w przypadkach nagłych niedoborów – oddziałów szpitalnych całego kraju.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach posiada system Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001 : 2015 potwierdzony certyfikatem wystawionym przez IQNet i DQS GmbH.

 

Rodzaj prowadzonej działalności:

  • Pobieranie krwi i osocza,
  • Produkcja preparatów krwiopochodnych i osoczopochodnych,
  • Zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w preparaty krwi i jej skladników,
  • Prowadzenie usług laboratoryjnych.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.