1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.
  2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, z póżn. zm.), zwana dalej „Ustawą o miarach”
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z póżn. zm.), zwana dalej „Ustawą Prawo Farmaceutyczne”.
  4. Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, z póżn. zm.), zwana dalej „Ustawą Prawo Atomowe”.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 sierpień 2019 11:44 badamczyk