Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Dyrektywa 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG), zwana dalej „Dyrektywą 2005/62/WE”.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo europejskie

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze polskie przepisach prawnych, jakim podlega działalność Naszej Instytucji

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo polskie