Zamówienia publiczne

Postępowania EU

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Dostawa komputerów, komputerów przenośnych i monitorów. 16-06-2023 Udostępniony przez: Olgierd Oksza-Orski Odsłon: 182
Urządzenia komputerowe 17-04-2023 Udostępniony przez: badamczyk Odsłon: 332
Dostawy pojemników do pobierania i preparatyki krwi 01-03-2023 Udostępniony przez: badamczyk Odsłon: 291
ZP/02/2023 - Dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego mroźni automatycznej do składowania osocza. 18-01-2023 Udostępniony przez: Olgierd Oksza-Orski Odsłon: 419
ZP/11/202- Dostawa testów do badania markerów zakażenia patogenami przenoszonymi przez krew - testów HBs Ag z testami potwierdzenia, anty HCV, HIV Ag/Ab oraz anty-Treponema pallidum. 04-01-2023 Udostępniony przez: badamczyk Odsłon: 288
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w immunologii transfuzjologicznej mikrometodą kolumnową wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów 03-10-2022 Udostępniony przez: badamczyk Odsłon: 362
ZZP-50/21 - Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi” 16-04-2021 Udostępniony przez: badamczyk Odsłon: 988
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Numer referencyjny: SIWZ NR 218/2020/N/SB 28-10-2020 Udostępniony przez: Olgierd Oksza-Orski Odsłon: 991
Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2 09-10-2019 Udostępniony przez: Bartłomiej Adamczyk Odsłon: 1569