Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach pilnie poszukuje do pracy lekarzy.

Bliższe informacje pod nr telefonu 41 3359401.

2. Oferta pracy - Asystent diagnostyki laboratoryjnej

OFERTA

3. Klauzula Informacyjna dla osób ubiegających się o pracę

Klauzula

 

[WPISZ DATĘ,np. 12 sierpnia 2015 r.] zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika na wolne stanowisko [WPISZ NAZWĘ STANOWISKA] w Przykladowej Instytucji Naszym Mieście.